Få ny energi med et kristent ophold på refugium

Det er nemt at komme til at føle sig ensom og alene som troende kristen i dagens Danmark. Vi lever i et samfund, som i meget høj grad er præget af sekularisering og deraf følgende verdslige værdier.

Det er de færreste religiøst mindede personer som føler at deres holdninger og trossæt vækker genklang hos bekendte og kolleger. Og det kan godt være rigtig svært at udleve sin spiritualitet i en verden som fortrinsvis har fokus på de materielle værdier.

Hvor går jeg hen med min tro?

Det kan således være en god idé med jævne mellemrum at opsøge ligesindede som kan bestyrke dig i din tro, og som kan give dig den følelse af fællesskab i troen.

På et kristent refugium kan du trygt bekende dig til din tro og til din spiritualitet, og hengive dig til kristne aktiviteter så som bøn og bibel læsning. Du kan deltage i fælles handlinger som for eksempel dagligt liturgi, fælles studier og læse gruppe samt spirituel meditation og sang.

Hos Mikkelsbakke Refugium, som er et økumenisk refugium, er alle trosretninger inden for kristendommen velkomne, og derfor kan du samtidig udvide din horisont ved at møde andre troende som medbringer egne traditioner.

Du kan således møde andre retninger inden for protestantismen end den typisk danske, som er lutheransk – for eksempel episkopale, metodister, adventister, presbyterianere, baptister og måske endda Calvinister eller Zwinglianere som repræsenterer andre reformerte retninger. Og du kan tilmed møde forskellige katolske retninger samt repræsentanter fra alternative kristne samfund som for eksempel Pinsekirken eller Mormonkirken.

Hvad laver man på Mikkelsbakke Refugium?

Hvad du ønsker at få ud af dit ophold på Mikkelsbakke Refugium er selvfølgelig i høj grad op til dig selv. Du kan hengive dig til bøn og bibelstudier, eller du kan deltage aktivt og socialt. Læs mere om Mikkelsbakke Refugium på refugiets hjemmeside mikkelsbakke.dk.